Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány pénzügyi programja

A Demokratikus Koalíció szociáldemokrata Árnyékkormánya egy olyan gazdaságpolitikát ajánl Magyarországnak, amely nem a rosszul fizetett munkán, a környezetpusztító üzemeken és a vendégmunkásokon alapul. Ehelyett, olyan korszerű gazdaságot fogunk fejleszteni, amely tudást és szakképzettséget igénylő, jól fizetett munkahelyeket fog teremteni. Olyan gazdaságot építünk, ahol a fiataloknak megéri itt maradni, a már elmenteknek pedig megéri visszajönni.

Ebben a gazdasági modellben a munkavállalók, a szakszervezetek és a tisztességes munkaadók nem ellenfelei, hanem partnerei az államnak és egymásnak. Ezért helyreállítjuk az érdekegyeztetés rendszerét, a munkások és a szakszervezetek jogait. Soha többé nem fordulhat elő ebben az országban, hogy a kormány a szabályokat az érintettekkel való érdemi párbeszéd nélkül hozza meg. 

I. Felelős közpénzügyek az emberek biztonságáért

Célunk egy új típusú, modern jóléti állam, amely összetartja a társadalom szövetét, szociális biztonságot, kiszámíthatóságot, hosszú távú jólétet és esélyt teremt mindenki számára, de közben ösztönzi a teljesítményt, a vállalkozást, fenntartható gazdaságilag és egyben megőrzi a környezetet is. Az új jóléti állam küzd az egyenlőtlenségek ellen, biztosítja, hogy a gazdaság tisztességesen és demokratikusan működjön, mindenki érdekét szolgálja és ne csak a hatalomhoz közelálló kevesekét. Mindehhez olyan államháztartást kell működtetni, amely elősegíti az ország gyarapodását, fenntartható fejlődést biztosít.

Az államháztartás fő feladatai az erőforrások begyűjtése és elosztása, a társadalmi igazságosság elősegítése, a gazdasági egyensúly megőrzése, és az ezen feladatok ellátásához szükséges jogi keretek kialakítása. Ezek megbízható, kiegyensúlyozott elvégzése az egyik garancia arra, hogy az ország dolgai jól menjenek, a társadalom egészének harmonikus fejlődése megvalósuljon, és a vállalkozások bízzanak a gazdasági kormányzatban. A központi költségvetés az államháztartáson belül az egyik legfontosabb eszköz a kormányzati hatáskörben ellátott állami feladatok finanszírozására. Meghatározó kapcsolata van a többi alrendszerrel, pl. az önkormányzatokkal, valamint a társadalombiztosítási alapokkal, hiszen azok állami finanszírozását is a költségvetés végzi. Itt jelennek meg az államadósság kezelésével kapcsolatos kiadások, valamint az Európai Unió (EU) költségvetésébe történő befizetések is. Ma a központi költségvetés az egyik fő forrása a korrupciónak, a források elosztása nem hatékony és nem demokratikus, ezért alapjaiban kell megváltoztatnunk.

II. Tisztességes közteherviselés

A magyar adórendszer igazságtalan. A teherviselés leginkább a bérből és fizetésből élőkre, és a nyugdíjasokra hárul, míg a multinacionális tőke vagy a magyar oligarchák vállalatai szinte alig fizetnek adót. Az a célunk, hogy a jövőben a lelkiismeretes adófizetők és ne az ügyeskedők, az adócsalók járjanak jól, erősödjön a tisztességes adózási magatartás. Tűrhetetlen, hogy ma egy magyar kis- és közepes vállalkozások (kkv-t) több adó sújt, mint egy tőkeerős nagyvállalkozást. Az állam feladata az, hogy a lehető legegyszerűbb adórendszert működtesse, átláthatóvá tegye az adózást, és korszerű adózási szolgáltatásokat nyújtson.  A jelenlegi, nem hatékony, igazságtalan adórendszerrel szemben méltányos, eredményes és növekedésbarát adózást kell megvalósítanunk, ezzel is a társadalmi jólét emelését szolgálva.

Az államot adókivetési jogával szemben arányos közszolgáltatási kötelezettség terheli, az adózásért tehát szolgáltatás jár. Az állami közszolgáltatások nyújtásának legfontosabb jellemzőit ezért jogszabályban fogjuk meghatározni. Amennyiben az állami szolgáltatás nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, az állam kártérítést fizet, illetve lehetővé teszi, hogy a jogosult magánpiacon, de állami költségen vásárolja meg a neki járó szolgáltatást.

A jó adórendszer jogbiztonságot nyújt (jellemzően stabil, kiszámítható, visszamenőleg nem módosítható, stb.), és minimálisra csökkenti az adminisztratív terheket.  Ennek érdekében következetesen meg fogunk felelni a közteherviselés, a megbízhatóság, a teljesíthetőség és az olcsó működtetés követelményének.

a) Arányos közteherviselés

b) Az adórendszer egyszerűsítése, az adminisztrációs terhek csökkentése

c) Az adórendszer átláthatósága, nyilvánossága

III. Gyenge forint helyett erős eurót!

Magyarországon több százezer embernek, sok önkormányzatnak és vállalkozásnak okoz súlyos veszteségeket az árfolyam-ingadozás, míg az eurót bevezető országokban ez ismeretlen. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurót bevezető Szlovénia, Észtország és Szlovákia jól jártak a változással, hozzájuk nemrég csatlakozott Horvátország, és már Románia is kitűzte az eurózónához való csatlakozás dátumát.

Az euró pénzügyi biztonságot jelent a családoknak és az országnak, az árfolyamkockázat megszűnése javítja a vállalkozások versenyképességét és enyhíti a devizahitelesek gondjait. Magyarország jól járna az euró bevezetésével, a kormány ezt mégis elutasítja. Orbán és Matolcsy tudatosan rontja a forint árfolyamát, ezzel leértékelve a magyar munkaerőt, a magyar nyugdíjakat és a magyar vállalkozásokat. Ahol euró van, ott a kormánynak nincs ilyen lehetősége.

IV. Biztonságos pénzügyi rendszer

Az eddigiekre épülő, de alapos változtatásokra szoruló pénzügyi rendszerben a fő cél a fogyasztók nagyobb biztonsága, méltányos tranzakciós árak biztosítása és a befektetési biztonság garantálása a bankok, biztosítók és más pénzpiaci szereplők esetében.

Különösen a gazdasági válságok, háborúk idején merül fel az, hogy az üzleti szféra és benne a bankszektor problémáit milyen mértékig kell az államnak megoldania, illetve milyen szerep hárul krízishelyzetben az Országos Betétbiztosítási Alapra, valamint a Betétvédelmi Alapra. A gazdasági fellendülés időszakában általában jelentős profit realizálódik a pénzügyi szektorban, a menedzsment és a befektetők számára. Ugyanakkor az eddigi válságokban a veszteségek árát többnyire a költségvetés állta, így a magánveszteség társadalmi kiadásokká alakul át, amit az adófizető polgárok finanszíroznak. Ennek a dilemmának a feloldása, a válságkezelés helyes arányainak megtalálása a következő időszak fő feladata.

A 10-15 éve felszínre törő FinTech-szektor, vagyis az alapvetően digitális pénzügyi technológiák és szolgáltatások elterjedése új kihívásokat jelent a magyar pénzügyi szektor számára is. Ennek a szektornak a kiegyensúlyozott fejlődése, a biztonsági garanciák kialakítása az egyik legfontosabb teendőnk a következő években.

Szintén kiemelt feladat lesz a Magyar Nemzeti Bank (MNB), valamint a pénzügyi felügyelet működésének újraszabályozása és a megfelelő jogi garanciák kialakítása ahhoz, hogy ezen intézmények funkcióikat jogi, szervezeti és személyi függetlenség mellett, szakszerűen és ugyanakkor ellenőrizhetően is töltsék be.

a) A jegybanki funkciók és a pénzügyi felügyelet

b) A pénzügyi szektor fejlesztése, szerkezetének korszerűsítése

Áttekintjük a magyar bankrendszer tulajdonosi szerkezetét (külföldi/magyar, állami/magántulajdon), és harmonikus, a lakossági és vállalkozói réteg biztonságát növelő, ugyanakkor a rugalmasságot is javító struktúrák létrejöttét ösztönözzük.

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére