Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata árnyékkormány munkaügyi programja

A Demokratikus Koalíció szociáldemokrata kormánya olyan bér- és munkaügyi programot ajánl Magyarországnak, amely kiutat mutat az Orbán-kormány elmúlt 13 éves kudarcából, és elvezet minket az európai munkahelyek, tisztességes fizetések és kiszámítható élet világába.

  1. Olyan országot teremtünk, ahol a havi jövedelmünk elég a magunk és a családunk eltartására. Ezért a szociáldemokraták első célja, hogy mindenki tisztességesen megélhessen a fizetéséből és a nyugdíjából.
  2. Nincs jó élet, ha a váratlan kiadásokra – legyen az egy hirtelen jött betegség vagy egy elromlott hűtőszekrény – nincs félretett pénzünk. Ezért a szociáldemokraták második célja, hogy mindenkinek legyen legalább háromhavi megtakarítása. 
  3. Nincs jó élet, ha az életünk csak a munkánkról szól, mert nincs pénzünk kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, nyaralni vinni a gyerekeinket, családtagjainkkal vagy barátainkkal együtt tölteni a szabadidőnket. Ezért a szociáldemokraták harmadik célja, hogy mindenki évente legalább egy hétre el tudjon utazni pihenni.

Olyan országot építünk, ahol a fiataloknak nem kell külföldre menni a boldogulásért, és a már külföldön dolgozóknak megéri hazajönni, hiszen biztonságban tudhatják a megélhetésüket. Ebben a munkában partnerként tekintünk a dolgozókra, a szakszervezetekre és minden tisztességes munkáltatóra. Megváltoztatjuk az Orbán-kormány felfogását, miszerint az emberek vannak a gazdaságért, a Demokratikus Koalíció felfogásában a gazdaság lesz az emberek jólétéért. Ezt akarjuk. Ezért dolgozunk. Ez a szociáldemokrata fordulat egyik legfontosabb célja.

I. Európai béreket a magyaroknak!

 

Az elmúlt időszakban árakban elsők, bérekben utolsók lettünk az Európai Unión belül. A legalacsonyabb bért keresők vásárlóereje a második legnagyobb mértékben csökkent az idei évben, ráadásul mind a bruttó, mind a nettó összeget vizsgálva az EU-n belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a minimálbér összege. A bruttó minimálbérre jutó munkavállalói átlagos adóteher mértéke pedig a második legmagasabb Magyarországon az EU tagállamai között.

Célunk, hogy a magyar dolgozókat végre megbecsüljék itthon is, ne csak külföldön. Elfogadhatatlan, hogy százezrek kényszerültek más országokba, távol az otthonuktól, mert máshogy nem tudják biztosítani a megélhetésüket. Az elmúlt években sereghajtók lettünk az Európai Unióban bérek tekintetében, már a román bérek is megelőzik a magyarokat.  Nem engedjük meg, hogy az inflációt a bérből és fizetésből élők fizessék meg, fel kell zárkózni Európához bérek tekintetében. 

a) Az árak helyett a béreket emeljük!

 

Szociáldemokrataként meggyőződésünk, hogy az állam nem hagyhatja magára a munkavállalókat és nem bízhatja csak a piacra a bérek megállapítását. Ezért olyan aktív kormánypolitikát folytatunk, amelynek kimondott célja a munkajövedelmek emelése, a magyar munkavállalók európai bérfelzárkózása.

b) Az európai minimálbér bevezetése

A Demokratikus Koalíció nagy sikere, hogy 2022 októberében megszületett az EU irányelve az Európai Unióban biztosítandó, megfelelő minimálbérekről. Az irányelv új uniós szabályokat vezetett be a következőkre vonatkozóan:

Az Árnyékkormány szerint az európai minimálbérszabályokat úgy kell bevezetni Magyarországon, hogy ez a magyar munkavállalók számára a lehető legkedvezőbb legyen. 

II. Vendégmunkások helyett a hazatérő magyarok munkájára számítunk!

Gyökeresen szakítunk azzal a politikával, ami az olcsó munkaerőre alapul. Az elmúlt időszakban a versenyképességünk alapját az alacsonyan fizetett, nyomorban tartott munkaerőre alapozták, egy szociáldemokrata kormány ezt nem engedheti meg magának. Mi, magyarok a világ minden táján bizonyítjuk tehetségünket és rátermettségünket, nem fordulhat elő, hogy pont a saját hazánkban nem becsülik meg a munkánkat. Ahelyett, hogy harmadik országbeli vendégmunkásokat hoznánk hazánkba, mi a külföldre távozott magyarok hazatérésére és munkájára számítunk. Rendkívül világos és szigorú szabályozást fogunk bevezetni az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók számának korlátozása és a magyar bérek megvédése érdekében. Véget vetünk az újabb fideszeses letelepedési biznisznek, elszámoltatjuk a vendégmunkások toborzására szerveződött cégeket. 

A szakszervezetek, kis- és közepes vállalkozások és civil szervezetek képviselőiből álló független bizottságot hozunk létre annak kivizsgálására, hogy milyen visszaélések történtek eddig a vendégmunkások foglalkoztatásánál, a közvetítő cégeket el fogjuk számoltatni, a valódi tulajdonosokat és haszonélvezőket fel fogjuk deríteni.

III. Európai munkahelyeket az európai magyaroknak!

A foglalkoztatás növelése, a munkahelyek biztonságának garantálása továbbra is alapvető cél, de ezt össze kell kapcsolni a munkahelyek minőségének javításával, a közepes fejlettség csapdájából való kitöréssel. Ennek egyik fontos eleme a magas hozzáadott értékű, jól fizetett munkahelyeket teremtő beruházások támogatása, növelése, a foglalkoztatás feltételeinek javítása és a munkavállalók védelme.

a) Szociáldemokrata foglalkoztatáspolitika

 

Foglalkoztatáspolitikánk rugalmas és  magas szakképzettségű munkaerőpiaci kínálatot valósít meg. Olyan országot akarunk, ahol a tudás, a kemény munka az igazi érték, ahonnan nem kell elmenni annak, aki munkával és kreativitással akar érvényesülni. 

b) Védelem a munkavállalóknak

A munkaügyi szabályozás alapvető célja az, hogy rendezett viszonyokat teremtsen és munkavédelmet biztosítson a munkaerőpiacon a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalóknak. 

c) Munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés

Az elmúlt időszakban a kormány szövetséget kötve a nagyvállalatokkal és a nagytőkével, feláldozta a magyar dolgozók biztonságát a munkahelyeken. Veszélyes üzemeket telepítenek az ország területére úgy, hogy közben nem ellenőrzik kellőképp a munkavégzéshez szükséges biztonsági előírások és szabályok betartását. Egy szociáldemokrata kormánynak első az emberek biztonsága, ezért olyan döntéseket hozunk meg, amelyek garantálják a munkavállalók biztonságát és egészségét.

Az elsődleges célunk a megelőzés és az, hogy minden dolgozó ember (függetlenül a foglalkoztatás formájától) számára biztosítható legyen az egészséges, biztonságos munkavégzés feltétele, és a teljes életpálya során biztosítható legyen az egészségük. Az ehhez szükséges feltétel biztosítása a munkáltatók egyetemleges felelőssége. Szükséges a Munkavédelmi Törvény, a munkáltatók jogszerű működésének, a hatékony munkavédelmi ellenőrzési rendszer feltételeinek áttekintése. Az előző évek gazdasági és anyagi szemlélete helyett ember- és családközpontú munkavédelemre van szükség. A régi, rövidtávú, adóbevételek szempontjából meghatározott munkavédelem helyett a jövőben új, hosszú távú, a nemzet, a társadalom, a családok fennmaradása, a gyermekek egészséges fejlődése, anyagi biztonsága érdekében történő munkavédelmet kell preferálni. 

IV. Valódi szociális párbeszéd

A rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező jóléti államok sajátossága, hogy a munkáltatók és a munkavállalók szervezetei egyenrangúan tárgyalnak és kötnek a munka világára érvényes ágazati és munkahelyi kollektív szerződéseket és bérmegállapodásokat. A Fidesz 2010. évi hatalomra jutása után azonban mind a munkavállalói, mind a szakszervezeti jogok erőteljes csökkentése figyelhető meg, amely a mai időszakban már teljesen kiüresítette és formálissá tette a különböző érdekegyeztetési szinten folyó munkákat. 

Célunk a valódi szociális párbeszéd megvalósítása, szociáldemokrataként a bértárgyalásokból nem vonulunk ki a versenyszférában sem, hanem aktívan részt veszünk a munkavállalók és a szakszervezetek oldalán. 

Vissza a többi programponthoz

DOLGOZZ DOBREV KLÁRA CSAPATÁBAN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁN!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére