Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata árnyékkormány kulturális programja

A szociáldemokrata árnyékkormány célja, hogy hazánk kultúrája az ország sokszínűségéről szóljon és mindenkit elérjen.  

Az Árnyékkormány kulturális programja a kulturális intézmények fejlesztésénél lényegesen összetettebb célokat ölel át. Koncepciónk középpontjában az ember áll: minden honfitársunk, akikkel egy országban élünk.  Mindenkinek elérést biztosítunk a kultúrához és elsőrendű feladatunknak tekintjük, hogy ennek a lehetőségeit megteremtsük. 

Olyan, 21. századi kulturális viszonyokat teremtünk, ahol a kultúra mindenkié: ahol minden ember szabadon képes megtalálni a saját magának és a közösségének fontos értékeket. Ezt nemcsak a kulturális oktatással érjük el, hanem a kulturális kínálatot is elérhetővé tesszük a magyarok széles köre számára, éljenek bárhol, határainkon innen és túl, legyenek bármilyen anyagi helyzetben.

I. Kulturális szegénység helyett esélyegyenlőséget! Legyen a kultúra mindenkié - az óvodától az időskorig, kistelepüléstől a fővárosig!

Kulturális szegénységről akkor beszélünk, amikor valaki képtelen hozzáférni a kulturális szolgáltatásokhoz. A kultúra mára nem, vagy csak nehezen elérhető sokak számára.  Az elmúlt hónapok jelentős inflációja még a korábbinál is jobban növelte nem csupán a társadalom szétszakítottságát, hanem a kulturális szegénységet is.

Célunk, hogy felszámoljuk a kulturális szegénységet és a kultúrához való hozzáférés földrajzi és szociális egyenlőtlenségeit, és elősegítsük a minőségi kultúrához való hozzáférést.

Legyen szó bármely társadalmi rétegről vagy csoportról, mindenkinek jogában áll a kulturális javakból részesülni!

II. Kiszolgáltatottság helyett szolidaritás! Legyen a kultúra mindenkié! - Megbecsült kulturális szakemberek tervezhető jövővel

Ma a kultúrában dolgozó honfitársaink egzisztenciálisan, érdemi jogvédelem nélkül teljesen kiszolgáltatottak a kormány kultúrpolitikájának. Hivatástudatuknak, hivatásuk szeretetének a kihasználásával gyakran megalázzák őket, miközben a 21. század kulcsfontosságú területén alkotnak.

Szociáldemokrataként alapvető fontosságot tulajdonítunk a kultúrát hivatásuknak tekintő honfitársaink méltóságának, és értéknek tekintjük mindazt a szellemi teljesítményt, azokat az alkotásokat, amelyeket határainkon innen és túl létrehoztak. Szolidaritásunk a művészi életpálya minden szakaszán vezetni fogja döntéseinket annak érdekében, hogy aki az életét a kultúrának szenteli, soha ne érezhesse magát kiszolgáltatottnak!

A kultúrában alkotó honfitársaink anyagi körülményei jellemzően messze elmaradnak a más ágazatokban dolgozókétól.  Társadalmi megbecsültségük az elmúlt évtizedekben méltánytalanul el volt hanyagolva. Ez folyamatos szakemberhiányt eredményezett, tovább súlyosbítva egyes országrészek, települések kulturális leszakadását. 

III. Kiszabadítjuk a kultúrát a politika fogságából! - Legyen a kultúra mindenkié! - Szabad, magyar és európai

A Fidesz a kultúrát a politika cselédjévé alacsonyította, a politikai ideológia és pártpropaganda kiszolgálójává tette. A politikai hűség vált a mai magyar kulturális élet egyik követelményévé és mércéjévé. 

A politika újra betolakodott a kultúra minden területébe, és átvette annak irányítását. Az elmúlt bő évtized a kultúra teljes politikai megszállásának és átalakításának időszakaként vonul be a történelembe.

Dobrev Klára szociáldemokrata kormánya kiszabadítja a magyar kultúrát a pártpolitika fogságából! Visszaadja a magyar kultúrának azt, ami megilleti: a sokszínűséget, a mindenkire nyitottságot, az elérhetőséget és megfizethetőséget, azt a készségét, hogy  - hagyományai tiszteletben tartásával - mindig kész a megújulásra, mindazt, ami az európai kulturális vérkeringés fontos részévé teszi.

IV. Átlátható és tervezhető finanszírozást! Legyen a kultúra mindenkié! – Szakmai döntések pártatlanul

A kultúrát elnyomó fideszes politikai hatalom kiépülésének egyik legfontosabb eleme a kultúra finanszírozásának teljes átalakítása és a források pártpolitikai logika mentén való elosztása, valamint a társadalmi átláthatóság leépítése volt. A szociáldemokrata Árnyékkormány kiszámítható és pártatlan finanszírozási rendszert hoz létre.

V. „A magyar név megint szép lesz…” - A kultúra mindenkié! - A XXI. századot még megnyerhetjük

A 21. század harmadik évtizedében nem lehet bezárkózni, kimaradni a kontinens és a világ kulturális vérkeringéséből és történelmi (vagy egyéni) sérelmeinket a középpontba állítani. A 20. század veszteségei és krízisei után a 21. századot még megnyerhetjük. Ehhez szükség van arra, hogy a határainkon innen és túl kinyissuk a magyar kultúra sokszínűségét és újra az európai sodrásba kerüljünk.

Vissza a többi programponthoz

DOLGOZZ DOBREV KLÁRA CSAPATÁBAN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁN!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére