Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány jogbiztonsági programja

A 2010-ben  hatalomra jutott kurzus azonnal hozzálátott a jogrendszer teljes strukturális átalakításának. Ennek a kizárólagos célja egy olyan jogrendszer megalkotása volt, amely a  Fidesz  további hatalomban tartását szolgálja. 

Az átalakítás mindenekelőtt azzal járt, hogy a jogrendszer elemeinek változtatásából minden, kormánypárton kívüli érintettet kizártak. Az államigazgatás - és konkrét jogi eszközökkel - a jogalkalmazás területéről is igyekeztek minden tőle eltérő felfogást távol tartani, elűzni, kiszorítani.

A fideszes jogrendszer problémái

A jogállam helyreállítása

Átlátható kormányzás

 

 

Nem elégszünk meg az igazmondás ígéretével, hanem bűncselekménnyé nyilvánítjuk, ha hivatalos ügyben – legyen állami szerveknek szóló beszámoló, egészben vagy részben közpénzből fenntartott szervezetek működésével kapcsolatos beszámoló, önkormányzat vagy országgyűlés előtt tett nyilatkozat - bárki a magyar állami élet működésével kapcsolatosan valótlant állít vagy valami fontos adatot elhallgat. A bűncselekmény minősített, tehát súlyosabban büntetendő esetét fogja képezni, ha az elkövető közbizalom megnyilvánulása, azaz választás útján folytatja tevékenységét.

A parlamenti vizsgálóbizottságok ülésére történő meghívás esetére a bírósági tárgyalásra vonatkozó idézés jogkövetkezményeit fogjuk alkalmazni. (Pénzbírság, elővezetés.)

Minden ellenzéki képviselőcsoportnak ülésszakonként egy alkalommal jogában áll egy olyan vizsgálóbizottság felállítására javaslatot tenni, amely az ülésen megjelent képviselők létszámára tekintet nélkül határozatképes. Ezzel a javaslattal lehetetlenné tesszük a mindenkori kormánypártok számára, hogy többségükkel visszaélve minden ellenzéki vizsgálóbizottság felállását és működését megakadályozzák.

A hivatalok vezetőinek személyes értékelése során kiemelkedő szempont lesz, hogy a vezetésére bízott hivatal mennyire hatékonyan szolgálja ki a hozzá fordulókat, velük szemben szükség esetén büntetéseket vezetünk be, és külön ombudsmani hivatalt állítunk fel az állami hivatalok működésével szembeni panaszok kivizsgálására és arra, hogy javaslatot tegyen a jogos panasszal érintett állampolgár vagy szervezet igényének a kielégítésére.

Az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása

Ennek érdekében az ügyek azon csoportjára, amelyek tekintetében az állampolgárok bizalma nagyon is érthető módon roppant meg, így a korrupciós bűncselekmények, a hivatali bűncselekmények, a vagyon elleni bűncselekmények közül a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés bűncselekmények esetében több európai tagállam mintájára visszaadjuk az igazságszolgáltatás alapvető elemének, a „bűnös-nem bűnös” kérdése eldöntésének a jogát a magyar állampolgároknak. Amikor egy ország állampolgárai közül kiválasztott testület dönt a bűnösség vagy ártatlanság kérdéseiről, azt esküdtbíráskodásnak nevezik, amelynek vannak magyar hagyományai is, és számos európai uniós országban is alkalmazzák.

Megerősítjük a tanúvédelmet, így a visszaélést feltáró személyek védelmét is.

Tisztességes végrehajtás

A dolgozók védelme

 

Vissza a többi programponthoz

DOLGOZZ DOBREV KLÁRA CSAPATÁBAN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁN!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére