Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány honvédelmi programja

Magyarország biztonságának 3 alappillére van: 1. A Magyar Honvédség fegyveres ereje. 2. Az állampolgárok hazaszeretete. 3. A NATO és az Európai Unió jelentette szövetségesi keretrendszer és védőernyő. Az Orbán-kormány számára egyik sem prioritás, sőt NATO- és EU-ellenes magatartása, a Magyar Honvédség személyi állományának gyöngítése, és a magyarok jelentős részének a haza fogalmából történő kizárása veszélyt jelent Magyarország biztonságára. 

Az Árnyékkormány feladata és felelőssége, hogy olyan honvédelmi politikát alakítson ki, amely úgy garantálja a polgárok által elvárt külső biztonságot, hogy számít minden magyarra, építi a haza fegyveres erejét, és erősíti a szövetségesi megbecsültségünket. 

 

I. A nemzetközi magány megtörése

A nemzetközi biztonsági környezet – az Ukrajna ellen elindított törvénytelen orosz agresszió miatt - alapjaiban változott meg az elmúlt 1,5 évben. Felértékelődtek a szövetségesi kapcsolatok, a hasonló értékeket valló országokkal való szoros együttműködés. Szinte minden NATO-és EU-tag felismerte, hogy a transzatlanti és az európai egység megőrzése, és a megtámadott megsegítése sokkal fontosabb, mint az egyéni sértettség és a nacionalista önzés. Egyedül az Orbán-kormány jár egy olyan - teljesen téves - úton, amely totális hitelvesztéshez, elszigetelődéshez és az ország nemzetközi magányához vezetett. Éppen ezért az Árnyékkormány egyik legfontosabb feladata a nemzetközi magány megtörése. 

Az ország biztonságának szavatolása érdekében a Dobrev Klára vezette szociáldemokrata Árnyékkormánynak új alapokra kell helyeznie Magyarország transzatlanti szövetségi politikáját, tovább kell erősítenie NATO-tagságunkat a társadalomban, újra hitet kell tennie a NATO-val komplementer közös európai hadsereg mellett, és újjá kell építenie a regionális együttműködési kereteket (V4). Külön stratégiát kell kidolgoznia az Amerikai Egyesült Államokkal történő biztonságpolitikai együttműködésre.

Magyarország számára Ukrajna és a Nyugat-Balkán országai történelmi és szomszédságpolitikai szempontból kiemelt partnerek, de hazánk biztonságának garantálása érdekében is fontos országok, hiszen a biztonsági kihívások keletről és délről érik el a magyar határt. Demokratikus határozottsággal, ugyanakkor transzatlanti és európai elkötelezettséggel kell új partnerségi stratégiát kialakítanunk ezekkel az országokkal. Ez a stratégia nem alapulhat egyes helyi politikai erők támogatásán, hanem az EU és a NATO politikájával összhangban a speciális magyar érdekeket figyelembe véve kell segítő kezet nyújtani nekik.

A nemzetközi magányból történő kitörés eszközei lehetnek tehát:

  1. a szövetségesi szolidaritás és együttműködés valamennyi elemének mindenkori tiszteletben tartása, és aktív formálása;
  2. a szövetségesi keretrendszer jelentette védőháló nemzeti erősítése, a NATO keleti szárnyának prioritásként való kezelése;
  3. regionális biztonsági együttműködéseink újjáélesztése;
  4. új partnerségi stratégia Ukrajnával és a Nyugat-Balkán országaival.

 

II. Biztonságpolitikai prioritások

Új magyar biztonságpolitikai doktrínára, egyben új Nemzeti Biztonsági Stratégiára van szükség, amely az ország területi integritásának fizikai és virtuális védelmén túl választ ad a XXI. századi kihívásaira. A biztonság fogalmát újra kell értelmezni Magyarországon, amely a hagyományos kihívásokon túlmenően új feladatokat jelent a fegyveres erők számára is.

Ilyen kezelendő kihívások, melyek egyben biztonsági prioritások is:

Miközben a katonapolitikai kérdések egyre komplexebbek lesznek, és egyre több szaktudást igényelnek, nem szabad arról megfeledkezni, hogy az egész folyamat és maga a politika is a polgárokról szól. Az Árnyékkormány egyik legfontosabb feladata a biztonságpolitikai prioritások meghatározásakor, hogy tudatosítsa a polgárokkal, hogy a biztonság nem pusztán a kormány ügye; a biztonság az ország ügye. Ennek érdekében a folyamatos bevonás politikáját fogjuk alkalmazni, azaz állandó párbeszédre törekszünk majd olyan szereplőkkel, mint önkormányzatok, civil szervezetek és az állampolgárok.

 

III. A Magyar Honvédség

Az elmúlt 13 év a Magyar Honvédség életében a rendkívüli szűkösség, majd a busás, de átláthatatlan és következetesség nélküli beszerzések időszaka volt. Az Orbán-kormány 2018 után rendkívüli energiákat és adófizetői forrásokat fektetett katonai eszközök beszerzésébe. Ennek két fő oka volt: 1. 2010 és 2018 között soha nem látott mélységbe csökkent a honvédelmi költségvetés, amely a szinten tartáshoz is kevés volt, ennek következtében „elfogyott” a Magyar Honvédség eszközparkja. 2. Orbán a haditechnikai beszerzéseket politikai fizetőeszköznek tekintette egyes szövetséges vagy számára politikai szempontból fontos országok jóindulatának és támogatásának elnyerésére a magyar demokráciát és szolidaritást felszámoló útja közben.

Milliárdok mentek el titkos beszerzésekre, és hadiipari beruházásokra, közben meg elfogyott a Magyar Honvédség személyi állománya. Ezt a fogyást igazán súlyossá a 2023 elején elindított sztálini típusú tisztogatás tette, ahol a 45 év feletti és 25 év tényleges szolgálati jogviszonnyal rendelkező tisztek jelentős részét válogatás nélkül, a miniszter egyszemélyi döntése alapján eltávolították a Magyar Honvédség kötelékéből.

Az Árnyékkormány legfontosabb feladata, hogy világossá tegye, hogy a „vas” ember nélkül nem ér semmit. Éppen ezért átfogó honvédelmi humánstratégiát kell kidolgozni. Ennek kiemelt elemei:

A hadsereg nem lehet zárt, társadalmon kívüli entitás. Fontos, hogy tagjai a szigorú hierarchia ellenére is biztonságban érezzék magukat. Ennek érdekében az Árnyékkormány létrehozná a katonai ombudsman intézményét.

Külön etikai kódex, szervezeti részleg és rendkívül szigorú monitoring és büntetési rendszer kialakítása szükséges az elmúlt években az Orbán-kormány által szőnyeg alá söpört, a Magyar Honvédségen belüli szexuális visszaélések felderítésére, és az ilyen cselekmények teljes visszaszorítására. 

 

IV. A szolgálati nyugdíjasok helyzete

Külön kívánunk foglalkozni az elmúlt 13 évben szisztematikusan megalázott katonák ügyével. Ennek érdekében a korábban szolgálati nyugdíjuktól megfosztott, valamint a 2023-ban rendeleti úton, válogatás nélkül kirúgott katonák ügyében anyagi és erkölcsi jóvátételt tartunk szükségesnek. 

A szolgálati nyugdíjuktól megfosztott katonák esetében programunk keretrendszere a következő:

A 2023-ban, rendeleti úton kirúgott katonák esetében programunk keretrendszere a következő:

 

V. Védelmi beszerzések

Dobrev Klára szociáldemokrata Árnyékkormánya új alapok fogja helyezni a honvédelmi beszerzések rendszerét

Vitán felül áll, hogy az országot és szövetségeseinket érő nemzetközi biztonsági kihívások okán folyamatosan fejleszteni kell a Magyar Honvédséget. A képességfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése azonban logikus, költséghatékony és átlátható kell, hogy legyen. A logikus képességfejlesztéshez nélkülözhetetlen a katonai szakértők bevonása és a Magyar Honvédség jelenlegi humánpolitikai katasztrófájának elhárítása. 

A költséghatékony fejlesztésekhez a hazai forrásokon túl a NATO és az EU közös beszerzési folyamatát kell erősíteni, és Magyarország részvétele az ilyen közbeszerzésekben tudatos és szisztematikus kell, hogy legyen. A beszerzések átláthatóvá tétele az adófizetők irányában tett kötelező lépés, hiszen végső soron a magyar polgárok finanszírozzák ezeket a fejlesztéseket.

 

Vissza a többi programponthoz

DOLGOZZ DOBREV KLÁRA CSAPATÁBAN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁN!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére