Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány gazdasági programja

I. A gazdaság modernizálása

A gazdaság és a versenyképesség fejlesztésének célja a társadalmi jólét emelése és annak igazságosabb elosztása. A gazdaságpolitikának elő kell segítenie, hogy a gazdaság fenntartható módon növekedjen, az alkotó emberi munka legyen előtérben, szemben a magas nyersanyag- és energiatartalmú termeléssel. Ezért olyan fejlesztéspolitikát fogunk folytatni, amely kiemelten ösztönzi többek között a tudásalapú társadalom létrejöttét.

a) A „negyedik ipari forradalomba” való bekapcsolódás

b) A turizmus fejlesztése

A turizmus az egyik legfontosabb, jelentős hozzáadott értéket termelő ágazat. Ahhoz, hogy perspektívában is megőrizze jelentőségét és nemzetközileg is versenyképesebb legyen, szemléletváltás és számottevő beruházások szükségesek, különösen az egészség-, az üzleti, illetve a konferenciaturizmus területén. Budapestet nyitott, élhető, multikulturális várossá tesszük, a Balatonnál és nagy tavainknál megteremtjük a természet és az idegenforgalom, a hazai és a külföldi turizmus egyensúlyát. Támaszkodunk a turizmus kiegyenlítő és növekedést generáló szerepére a vidék foglalkoztatása, felzárkóztatása, a helyi értékek megőrzése és bemutatása terén is.

c) A kis- és középvállalatok fejlesztése

A Magyarországon működő vállalkozások 99%-a mikro, kis- és középvállalkozás. A kkv-k a vállalkozási szférában foglalkoztatottak kétharmadának biztosítanak munkalehetőséget, míg a vállalkozások árbevételének több mint 40%-ért felelősek. Fejlesztésük elengedhetetlen gazdasági felzárkózásunk szempontjából, ezért legalább 7%-kal kell növelni évente a kkv-szektor termelékenységét.

II. A vállalkozási környezet javítása

A gyarapodásban és a munkahelyteremtésben a magyar vállalkozások erősödésétől várható tartós siker. A vállalkozások ugyanakkor csak úgy tölthetik be a gazdaság felzárkózásának gyorsítását is segítő szerepüket, ha tevékenységüket minél nagyobb arányban hatja át az innovatív, vállalkozói gondolkodás és magatartás. Ennek biztosítására vállalkozáserősítő, a tőkeszegénységet mérséklő, s fejlesztő/humán hátteret támogató, a kis- és középvállalati szektorra kiemelten fókuszáló gazdaságpolitikára van szükség.

Fontos célunk, hogy az Európai Unióban Magyarországon lehessen a legolcsóbban, a leggyorsabban és a legegyszerűbben céget alapítani és működtetni. Éppen ezért a vállalkozások alapításához nagyobb szabadságot fogunk biztosítani.

Szabad, tisztességes verseny nélkül nincs hatékonyság, nincs jó minőség, ennek következtében minden mesterséges, az állam által támasztott akadályt fel kell számolni. Az erőfölényükkel visszaélők ellen ugyanakkor sokkal határozottabb fellépésre van szükség.

a) Szabad verseny és tisztességes, egyenlő feltételek

b) A vállalkozási környezet stabilitása, a feltételek könnyítése

III. Elérhető és zöld közlekedés

A közlekedés, mint a személyek és áruk szállítását végző gazdasági, szolgáltató tevékenység a jövőben még inkább fel fog értékelődni, és kulcsszerepet fog betölteni az új ipari forradalomban. Az ágazat nemcsak gazdasági igényeket elégít ki, hanem hozzájárul az ország művelődési és politikai hálózatainak, kapcsolatainak működtetéséhez is (pl.: fontos szerepet tölt be a társadalmi mobilitás emelésében).

Az Európai Unió által megfogalmazott célkitűzésekből, a Közösség hatályos közlekedési stratégiájából kiindulva a magyarországi közlekedési rendszer fejlesztése során kiemelt szempont a környezeti negatív hatások csökkentése, a társadalmilag hasznosabb szerkezet kialakítása, a lakossági mobilitás feltételeinek javítása, a területi egyenlőtlenségek mérséklése, a szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése és a nemzetközi kapcsolatok erősítése. A felújításokat és a fejlesztéseket ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni és végrehajtani.

Az európai stratégia mérföldkövei megmutatják, hogy az elkövetkezendő időszakban az európai közlekedési rendszer milyen úton halad a fenntartható, intelligens és reziliens mobilitást érintő célkitűzések megvalósítása felé.

Magyarország az elmúlt évtizedben nem közeledett, hanem egyre távoldott ezektől a céloktól.

Az Orbán-kormány közlekedési politikáját a koncepciótlanság, a leépülés és a mérhetetlenül nagy korrupció jellemzi. Többszörösen túlárazott vasúti beruházások valósulnak meg vagy éppen akadnak el, miközben a Magyar Államvasutak (MÁV) jól láthatóan a teljesítőképessége szélén áll. Autópálya-koncesszión keresztül szivattyúzzák ki a pénzt a Mészáros-cégekhez, miközben az ország útjainak és a városok utcáinak jelentős részén már alig lehet közlekedni. Az Orbán-család bányái milliárdos profitot hoznak, miközben leállították az elengedhetetlenül szükséges vasúti és közúti beruházások százait. Sokmilliós fizetésekkel tömik ki a közlekedési cégek vezetésében ülő csókosokat, miközben a közösségi közlekedésben dolgozók reálbére csökken.

A kormány csak egy dologban következetes: egyformán bünteti a budapestieket és a nagyvárosban élőket a közösségi közlekedés és útfelújítások támogatásának megvonásával, az agglomerációban élőket a vasútvonalak, a HÉV- és buszhálózat elhanyagolásával, a fejlesztések elmaradásával és a vidéken élőket a szárnyvonalak bezárásával.

A szociáldemokrata Árnyékkormány integrált közlekedési stratégiájának középpontjában ezért a közlekedés kiegyensúlyozott fejlesztése áll, amely a közösségi közlekedés, ezen belül különösen a kötöttpályás közlekedés korszerűsítése és fejlesztése mellett a közúti közlekedés feltételeit is javítja.

A Közlekedési Stratégia megvalósítása egy sor egyéb kiemelt társadalmi cél elérését is elősegítheti, amelyek közül a legfontosabbak:

a) Az országos hálózatok fejlesztése

2020-ban Magyarországon a villamosított vasúti vonal aránya 40% volt. Magyarországon jelenleg kizárólag Tata és Hegyeshalom között bizonyos szakaszokon elérhető az európai fővonali sztenderdnek tekinthető 160 km/h pályasebesség, de jellemző, hogy ezen a Budapest-Bécs fővonalon is 100 km/h-ra kell korlátozni a sebességet.

b)   Budapest, a nagyvárosok és az agglomeráció közlekedése

c)    A vidéki közlekedés fejlesztése

IV. Fogyasztóvédelem

A modern piac két főszereplője a termelő (eladó) és a fogyasztó (vevő), akik között az erőviszonyok gyakran az eladó javára billennek, ezért a fogyasztók védelemre, támogatásra szorulnak. A fogyasztóvédelem célja az egyensúly helyreállítása, a fogyasztó jogainak, érdekeinek képviselete, érvényre juttatása.

Sajnos, a fenti elvek jó része nem érvényesül a mai Magyarországon. Jó példa erre, hogy a békéltető testületek működését 2019 szeptemberétől átalakította a Fidesz-kormány, a társadalmi szervezetek minden jogosítványának megszüntetésével párhuzamosan. A testületeknek a gazdasági kamarákhoz történt csatolása a fogyasztói érdekek háttérbe szorítása mellett még a függetlenség elvébe is ütközik.

A digitális forradalom és az e-kereskedelem térnyerésének következtében folyamatosan nő a határon átnyúló vásárlások száma, ugyanakkor a vásárlók bizalmatlanság okán gyakran nem használják ki a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Sokan ugyanis nem tudják, hogy a határon átnyúló jogügyletek esetén milyen speciális jogosultságok illetik meg őket, nincsenek tisztában azzal, hova fordulhatnak jogorvoslatért, továbbá, ha tudják is, nem hisznek a rendelkezésükre álló jogorvoslati mechanizmusok erejében.

Ezért eltökélt célunk, hogy a fogyasztók kiszolgáltatott és nem egyenrangú partneri helyzetét a lehető legnagyobb mértékben könnyítsük, hogy egyenrangú félként tudják a problémáikat megoldani azokkal a vállalkozásokkal, amelyek mögött tőke, szakértelem, tudás van. Meg fogjuk újítani a jogszabályi környezetet, támogatást biztosítunk a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek, hatékonyabban segítjük a fogyasztók tájékoztatását, új országos békéltető testületi rendszert hozunk létre.

a)    Új jogszabályi környezet a fogyasztóvédelem intézményi rendszere területén

b)   Kiszámítható feltételek, jogi és anyagi függetlenséget biztosító rendszer a civil fogyasztóvédelmi szervezetek számára

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére