Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány budapesti programja II. rész

1. Budapest köztisztasága és közbiztonsága: A jövő útja

Budapest mint Közép-Európa egyik fontos metropolisza nemcsak kulturális és gazdasági központként, de a magyar állam szíveként is kiemelt szerepet játszik. Egy nagyváros életében a köztisztaság és a közbiztonság alapvető elemei az életminőségnek. A Demokratikus Koalíció árnyékkormánya pontosan felismeri ezen aspektusok jelentőségét, és komplex megoldásokat kínál mindkét kihívásra.

1.1 Köztisztaság:

A város tisztaságának fenntartása a budapesti közszolgáltató és a kerületi önkormányzatok közötti együttműködésen alapul. A közterületek napi szintű karbantartása életbe vágóan fontos azért,hogy a város lakói és látogatói egy tiszta, rendezett környezetben élhessenek és mozogjanak. Az önkormányzatokkal közösen szervezett köztisztasági akciók lehetővé teszik, hogy a közösségek aktívan részt vegyenek környezetük megóvásában. Ezzel nemcsak a fizikai tisztaság biztosítható, hanem a városlakók összetartozásának és felelősségérzetének erősítése is.

A Demokratikus Koalíció elkötelezett a hulladékbegyűjtési és -felhasználási rendszerek alkalmazása során a legmagasabb környezetvédelmi előírások és az Európai Unió által előírt szabályok betartásának. Mind nagyobb arányban szeretnénk a letett hulladékot (hulladéklerakókat) felszámolni, a hulladékból történő energia- és hőfejlesztést, újrafelhasználást kialakítani, az állami, centralizált hulladékkezelést megszüntetni. 

Budapest köztisztaságának javítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat több fronton is cselekedhet. Itt van néhány stratégiai lépés, amelyeket meg lehet fontolni:

 

 

   1. Részletes köztisztasági terv kialakítása: Egy átfogó és részletes terv kidolgozása, ami meghatározza a prioritásokat, célokat és konkrét tevékenységeket a köztisztaság terén.
   2. Együttműködés a kerületi önkormányzatokkal: Szoros együttműködés kialakítása a kerületi önkormányzatokkal, hogy egységes és hatékony köztisztasági megközelítés valósuljon meg a város egész területén.

 

 

A fő cél, hogy Budapest ne csak egy tiszta, hanem egy élhető, környezettudatos és vonzó város legyen mind az itt élők, mind a turisták számára. Ezek a lépések hosszú távú hatással bírhatnak, és javíthatnak a főváros általános köztisztasági állapotán.

1.2 Közbiztonság:

Budapest mint Közép-Európa egyik jelentős metropolisza több százezer embert vonz nap mint nap. Az elmúlt években a közbiztonsági helyzet változó volt: miközben bizonyos területeken javulást tapasztalhattunk, más helyeken kihívásokkal kellett szembenéznünk. Az események, mint például az utcán történő lopások, a hajléktalanság vagy a közterületek bizonyos részeinek elhanyagolása mind befolyásolják a közbiztonság érzetét.

A közbiztonság fejlesztése érdekében a következő lépéseket tehetjük:

A fővárosi és a kerületi kapitányságok szerződéseiben foglaltakat újratárgyaljuk a kialakult nehéz közbiztonsági helyzet segítésére. Nem elfelejtve, hogy a társadalmi, megélhetési nehézségeket, a rendőrség anyagi megbecsülésének hiányát a kormány okozta, azok rendezése állami feladat. Az önkormányzatoknak nem feladata a rendőrség munkájának finanszírozása, a rendőrségi dolgozók lakhatása, jutalmazása. De azok hiányát az önkormányzatok vezetői, a települések lakói szenvedik el. A Demokratikus Koalíció nem így képzeli el a XXI. századi rendőrség szervezetét, finanszírozását. 

Az összehangolt intézkedések és a közösségek, a rendőrség és az önkormányzatok közötti aktív együttműködés képes javítani a közbiztonsági helyzetet, így Budapest nemcsak Magyarország, de Európa egyik biztonságos fővárosává válhat. A fenti intézkedésekkel az árnyékkormány elkötelezett amellett, hogy Budapest egy élhető, biztonságos és integratív város legyen. A köztisztaság és a közbiztonság javítása nemcsak a városlakók életminőségét emeli, de a város nemzetközi hírnevét is növeli, vonzóbbá teszi a turisták és a befektetők számára. A hajléktalankérdés humánus és hatékony megközelítése pedig megmutatja, hogy Budapest egy felelős és gondoskodó város, ahol minden embernek van helye és értéke.

2. Budapest a tudás és műveltség városa

2.1 Oktatás

Az oktatás terén azon településeknek, amelyek ezt kérik és képesek rá, visszaadjuk az alapfokú és középfokú oktatási intézmények működtetését. Az alapfokú oktatásért a kerületi önkormányzatok, a középfokú oktatásért Budapest Főváros Önkormányzata felelnek majd. Mindehhez természetesen biztosítani kell a fenntartható működés finanszírozását is az önkormányzatok számára. A szociális ellátórendszerben a gyermekvédelem és az idősellátás terén a települések önállóan vagy társulásban működtethetnek ilyen intézményeket, a fogyatékosellátás terén járási-megyei szint indokolt.

Az oktatási intézmények  kerületi és fővárosi  kézbe adását számos tényező indokolja:

 

 

Természetesen a decentralizáció nem jelent automatikus megoldást minden problémára, és kihívásokkal járhat az önkormányzatok kapacitása, a megfelelő szakértelem és a finanszírozási lehetőségek terén. Mindazonáltal a helyi önkormányzatok kezelésébe adott iskolák elősegíthetik egy dinamikusabb, jobb reagáló képességű és közösségközpontú oktatási rendszer kialakítását.

2.2 Budapest és a kultúra

Budapest és a kultúra gyakorlatilag szétválaszthatatlan. A Demokratikus Koalíció Árnyékkormányának programjában a kultúra előtérbe helyezése elengedhetetlen, hogy a város továbbra is kulturális központként virágozhasson. Tekintsük át a legfontosabb ígéretek és intézkedések részleteit:

 

 

   1. Épületek felújítása: A kulturális örökségvédelem alatt álló, történetében, hagyományaiban, funkcióiban a jövőnek megőrizendő épületek felújítása, mint múzeumok, színházak, közösségi terek és könyvtárak korszerűsítése.
   2. Új létesítmények: Megújulnak és épületben, térben, négyzetméterben méltó helyükre kerülnek a Budapest teljes történetét feldolgozó kiállítóhelyek, helytörténeti múzeumok, az ókori és középkori várostörténeti emlékek megújulnak, bemutatásuk mindenki számára érthetően, XXI. századi kihívásoknak megfelelő, innovatív eszközökkel történik.  Lehetőséget biztosítunk, hogy korszerű kulturális központokká alakuljanak közgyűjteményi, közművelődési tereink, legyenek bárhol a városban. Biztosítjuk, hogy minden budapesti hozzáférhessen a kultúrához.
   3. Zöldítés és környezetvédelem: A kulturális helyszínek környezettudatos tervezése együtt kell hogy járjon a zöldterületek létesítésével, kialakításával. A látogatóbarát, befogadó és fenntartható épületek előtérbe helyezésével.

 

 

   1. Támogatási rendszerek: Megerősítjük a meglévő tanulmányi, esélyegyenlőségi, művészeti ösztöndíjakat. Új pályázati rendszerek létrehozásával kiszámítható, tervezhető alkotói időszakot és bemutatkozási lehetőségeket biztosítunk a művészeti élet minden szegmensének.
   2. Multidiszciplináris projektek: Ösztönzés a művészetek közötti együttműködésre, pl. színház és vizuális művészetek kombinációja.
   3. Nemzetközi kapcsolatok: A kulturális intézményrendszerünkben alkotóknak lehetőséget biztosítunk a nemzetközi együttműködésekben való részvételre. Programokat támogatunk, melyek a budapesti művészek nemzetközi bemutatkozását segítik, ösztönözzük a nemzetközi kooperációt, Európai Uniós projektekben a konzorciumi partnerségeket.
  1. Közösségi kultúra:
   1. Közösségi események: Folytatjuk a helyi közösségi események támogatását, mert a kultúrának ott szükséges teret és lehetőséget adni, ahol az emberek vannak, élnek, megfordulnak. Célunk, hogy ott legyenek a fesztiválok, workshopok és előadások, ahol az emberek a mindennapjaikat töltik, újrakeretezzük a kulturális tereket. Legyenek a város különböző részein egyszerre zajló fesztiválok, ahol a helyi közösségek bekapcsolódnak a kultúra misztériumába.
   2. Interaktív programok: Pályázatokat írunk ki  kreatív workshopok, művészeti táborok és közösségi projektek támogatására, ahol a budapestiek mindegyike aktívan részt vehet  az ezerszínű kulturális alkotási folyamatokban, legyen akár idősebb, akár fiatalabb vagy fogyatékossággal élő.
   3. Digitális platformok: Az online térben is elérhető közösségi kulturális programok és tartalmak létrehozását az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve támogatjuk.

 

 

  1. Művészeti iskolák: A művészeti oktatás erősítése, több forrás biztosítása az intézményeknek.
  2. Kurrikulum fejlesztése: Támogatás arra a célra, hogy a művészeti és kulturális tartalmak beépülhessenek a helyi önkormányzati közművelődési, köznevelési feladatokat ellátó cégek, intézmények kreativitásába, programjaiba, és elősegítsék a kritikai gondolkodás fejlődését.
  3. Pedagógus-továbbképzések: A tanárok számára művészeti képzések segítése eszközök biztosításával, kirándulások, tanulmányutak, publikálás lehetőségével,  hogy a diákok széles körű hagyományőrző, művészeti nevelést kapjanak.

Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy Budapest kulturális élete még gazdagabbá és változatosabbá váljon, és továbbra is a magyar kultúra központja maradjon.

Következtetés

A Demokratikus Koalíció Árnyékkormánya Budapest-programjának célja, hogy a város idősebb lakói számára biztosított legyen egy méltányos, támogató és minőségi ellátási rendszer. Az idősellátás fejlesztése nem csupán a közvetlen szolgáltatásokra korlátozódik, hanem egy átfogó, többdimenziós megközelítést igényel, mely figyelembe veszi az idősek fizikai, mentális és társadalmi szükségleteit is. Egy ilyen integrált és emberközpontú megközelítés révén Budapest az idősebb generációk számára is vonzó, támogató és élhető várossá válhat.

„Semmit rólunk, nélkülünk!” – az Orbán-kormány évek óta zajló jogfosztó politikája és a Budapesttel szembeni bosszúja után a szociáldemokrata Budapest-politika jelszava ez. Egy kormány akkor tiszteli országunk múltját, jelenét és jövőjét, ha egy olyan Budapestben gondolkodik, ami igazságos, zöld, biztonságos és szolidáris. Egy, a  fővárosiakat is megbecsülő kormány olyan Budapestet épít, ahol mindenki és minden kerület egyformán fontos. Ahol a fővárosiaknak nem kell kompromisszumot kötniük vágyaikkal, nem kell lemondaniuk az álmaikról, ahol a demokrácia nem elvont gondolat, hanem a szolgáltatásokhoz, a szociális biztonsághoz és az élhető környezethez való 0-24 órás hozzáférés. 

3. Helyreállított önkormányzatiság, biztonságos közszolgáltatások

Az Orbán-kormány nem tiszteli a budapestieket, és nem tiszteli az önkormányzatiságot. Folyamatosan elvonja a Főváros pénzét és hatásköreit, az önkormányzatisághoz kapcsolódó jogokat sárba tiporja. 

Helyreállítjuk Budapest önkormányzatiságát, biztosítjuk, hogy a Főváros kiszámítható feltételek között és önállóan gazdálkodjon. Bővítjük a saját adóbevételek körét, ismét a budapestieknek kell részesülniük a városban megtermelt bevételekből és értéknövekedésből. A Budapest szempontjából igazságtalan mértékű szolidaritási hozzájárulás mértékének csökkentésével megerősítjük a főváros alapvető és azon túlmutató működési, fejlesztési feltételeit.  

A háromszintű önkormányzati közigazgatás és a lakosságközpontú szolgáltatások egymásra építése elengedhetetlen. A Budapesten élőket valóban szolgáló önkormányzati rendszerek működésének és üzemeltetésének központi költségvetési biztosítása megkerülhetetlen.

A budapesti közoktatás, az egészségügyi és a teljesebb szociális ellátás, az önkormányzati igazgatás és a kulturális feladatok gazdájának a helyi feladatokat és kihívásokat kifejezetten jól ismerő és megoldani képes kerületi önkormányzatoknak kell lenniük. A Főváros és a kerületek által fenntartott oktatási, egészségügyi, kulturális és szociális intézmények finanszírozásában az állami költségvetési ráfordításoknak normatívák alapján kell jelen lenniük.

Az egészséges környezethez és a közterekhez való jog mindenkié, így nemet mondunk minden olyan szabályozásra, amely alapján egy kormány dönti el mikor, mi és mekkora épüljön Budapesten. Felülvizsgáljuk a jelenleg hatályos, Budapestre vonatkozó településszerkezeti tervet és a Főváros rendezési szabályzatát. Településrendezési szerződésekbe foglaljuk a magánberuházók feladatait, és az általuk épített környezet közcélú felújítására kötelezzük őket. 

Minden ingatlanfejlesztés esetében garantáljuk a szükséges közlekedésfejlesztést, kapacitásbővítés nélkül nem terhelhetők a már meglévő hálózatok. Előírjuk és biztosítjuk a kiszolgáló infrastruktúrák létesítését a kereskedelem, a közlekedés és a parkolás vonatkozásában is.

Legnagyobb értékünk a víz, a Duna, az ivóvízbázis, ezért megkezdjük a víz- és csatornahálózat évtizedek óta elmaradt fejlesztését. 

Vissza a többi programponthoz

DOLGOZZ DOBREV KLÁRA CSAPATÁBAN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁN!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére