Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány agrár- és vidékfejlesztési programja

A szociáldemokrata árnyékkormány szerint az emberek államának kötelessége, hogy a vidéki polgároknak - éppúgy, mint a városlakóknak - méltányos feltételeket biztosítson a méltó és teljes élethez, személyes, szakmai, közösségi céljaik eléréséhez. Legfontosabb teendőink az elegendő mennyiségű, megfizethető árú és jó minőségű élelmiszer előállítása érdekében az ország agrártermelési potenciáljának értékteremtő kihasználása, és a vidék, a vidéki települések, a vidéki életforma megtartása, fenntartható fejlesztése, megállítva az elvándorlást, a vidéki népesség elöregedését és az ebből fakadó negatív gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokat.

Ma a magyar vidéken élő polgárok számos kihívással néznek szembe, hiszen a vidéki területeken még mindig limitált a hozzáférés a magas színvonalú szolgáltatásokhoz, folyamatosan szűnnek meg a helyi ellátást biztosító boltok, üzletek, nem javulnak a foglalkoztatási körülmények, magas a digitális analfabetizmus. Sok faluban még mindig nem biztosított az egészséges ivóvízellátás és hiányzik a szennyvízelvezetés. Kijelenthető, hogy a vidék és a mezőgazdaság az Orbán-kormányok legnagyobb vesztesei, az elmúlt tíz évben leszakadásuk látványosan felgyorsult. 

A Dobrev Klára vezette szociáldemokrata Árnyékkormány az orbáni vezetés nemtörődöm, vidéksorvasztó politikájával szemben Magyarország jövőjét a vidéki térségeknek a felzárkóztatásában látja. Így a mezőgazdaság fejlesztését, a vidéki szolgáltatások megerősítését és az átlagembert érintő, vidéki szociális háló újraépítését tekinti kiemelt feladatának. Az Árnyékkormány készen áll arra, hogy a 14 évnyi elvesztegetett felzárkóztatási időt ledolgozva elhozza az európai jólétet a vidék Magyarországának is. A szociáldemokrata megközelítés a mezőgazdasági fejlődés olyan irányvonalát testesíti meg, amely minden érintett fél számára előnyös.

Programunk szakterületenként részletezi, hogy az egyes problémákkal szemben milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk hazánk és az elkövetkező generációk jövőjét.

 

I. Sürgős intézkedések a mezőgazdaság megsegítésére

Az agrárium számos kihívásával való szembenézéshez személyre szabott, célzott megoldásokra van szükség. Az uniós szakpolitikákat nemzeti szintű szakpolitikákkal kell kombinálni. Az elmúlt több mint tíz évben a mezőgazdaság leszakadása látványosan felgyorsult. Az állatállomány folyamatosan csökken, különösen a sertésállomány. Az ország termésátlagai nem, vagy alig haladják meg átlagosan a rendszerváltás előtti színvonalat, csökken a foglalkoztatás és az ágazat eltartóképessége, gyakorlatilag eltűntek a ’80-as évekre jellemző mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási lehetőségek. A Magyarországgal együtt csatlakozott V4-es államok utolérték, sőt lehagyták a magyar mezőgazdaság teljesítményét. Hiányoznak a megfelelő oktatási lehetőségek, a tudás-/ismeretmegosztás és az innovatív beruházások, illetve elérhetetlen már a valós szaktanácsadás a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztés területén.

A Dobrev Klára által vezetett szociáldemokrata Árnyékkormány sürgős intézkedésekkel javítja a mezőgazdaság helyzetét.

 

II. Felelős vízgazdálkodás

Az éghajlatváltozás következtében a szélsőséges helyzetek (így aszály, árvíz, belvíz) előfordulásának gyakorisága növekszik, amik veszélyeztetik a termelési kapacitást a korlátozott vízkészletekkel rendelkező területeken. Az aszályhelyzet Magyarországon is egyre meghatározóbb. Az elmulasztott vízgazdálkodási beruházások a kedvezőtlen adottságú területeken csak tovább rontották a helyzetet. Az aszály elleni egyik legjelentősebb intézkedési program az öntözéses gazdálkodás fejlesztése, hangsúlyozva, hogy hazánk legértékesebb természeti erőforrása a talaj és csapadék együttes kezelésével alkalmazandó csapadékgazdálkodás. Az öntözéssel összefüggésben, de külön kell foglalkozni a kedvezőtlen adottságú területekkel is (pl. Duna-Tisza köze, Homokhátság).

Az öntözés szerepe a mezőgazdasági termelésben világszerte meghatározó. Európa mezőgazdasági termelésben jelentős államai a szántóföldi területeik több mint egyharmadát öntözik. A Dobrev Klára által vezetett szociáldemokrata Árnyékkormány ezért hosszú távon a mezőgazdasági öntözőrendszerek fejlesztését tartja kiemelten fontosnak. Így tehát: 

Ezek az intézkedések mind a mezőgazdasági ágazatot, mind a vidéki közösségeket előnyben részesítik, mivel javítják az erőforrások hatékony felhasználását és az agrárium fenntarthatóságát.

III. A mezőgazdasági termelők új generációja

A rendszerváltás óta Magyarországon folyamatosan csökken a mezőgazdasági termelők száma. A mezőgazdasági oktatás minősége, a különböző állami és az indulási támogatások nem elegendőek a csökkenés megfordításához. A  föld korlátozott hozzáférhetősége és bérlésének vagy megvásárlásának a költsége további akadályt jelent a fiatal mezőgazdasági termelők, és különösen azok számára, akik nem gazdálkodással foglalkozó családból származnak. A családon belüli utódlás továbbra is a gazdálkodásba való belépés fő formája. A előrejelzések szerint a következő időszakban a gazdálkodók többségének nyugdíjba vonulása azzal fenyeget, hogy a mezőgazdaság számos területén további nehézségek alakulnak ki. 

A szociáldemokrata Árnyékkormánynak ezért fokozottan foglalkoznia kell a fiatal gazdák helyzetével, és így prioritást kell élvezniük a fiatalokat támogató célzott beavatkozásoknak és a generációs megújulásnak. Fel kell számolni azokat a meglévő akadályokat, amelyek a fiatalok elvándorlásának, a vidék elöregedésének első számú okozói. Így tehát: 

IV. A vidéki térségek megtartóerejének növelése

A vidéki térségek jó részében, különösen a hátrányos helyzetű térségekben az elmúlt évtizedekben   eltűnt a kertészet és az állattenyésztés (az elmúlt tíz évben pedig felgyorsult ez a tendencia), ez pedig beláthatatlan társadalmi következményekkel jár: kiüresedő falvak, összedőlő házak. Az elmúlt évszázad városiasodásának nagy ára volt, hiszen a nagyobb településekre költöző fiatalok a falvak elöregedését okozták, és volt, aminek mára már egyetlen lakosa sem maradt. A legtöbb ilyen magyar falu Somogy és Baranya megyében található, de Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is vannak olyan helyek, amik ma már csak emlékként őrzik az egykori pezsgő életet. 

A szociáldemokrata Árnyékkormány ezért a vidéki térségek fejlesztését a felületi kezelés helyett mélyreható és átfogó programokkal és beruházásokkal fogja felzárkóztatni és fejleszteni. A vidéki polgároknak - mint minden más polgárnak - méltányos feltételeket kell biztosítani szakmai, társadalmi és személyes céljaik eléréséhez. Ebben kifejezetten hangsúlyosak a közberuházások és a közszférával való partnerségek. Így tehát:

 

 

V. Virágzó agrárgazdaság

a) Mezőgazdasági mikro-, kis-és középvállalkozások

A mikro-, kis-és középvállalkozások jelentős szerepet töltenek be a magyar agráriumban és a vidéki gazdaságban. Fejlesztésük elengedhetetlen gazdasági felzárkózásunk szempontjából, ezért növelni kell évente a mezőgazdasági kkv-szektor termelékenységét. A kkv-k kulcsszerepet játszanak a munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedés elősegítésében, valamint az innováció és a fenntartható fejlődés támogatásában. Ezért Dobrev Klára szociáldemokrata Árnyékkormánya a következő intézkedéseket tervezi a mezőgazdasági kkv-szektor fejlesztéséért:

b) Növénytermesztés

A magyar növénytermesztés számos kihívással szembesül, amelyeknek hatása van az ország mezőgazdaságára és élelmiszer-termelésére. Az utóbbi években sajnos egyre több külső tényező befolyásolta negatívan a mezőgazdaság teljesítőképességét. Legyen szó a klímaváltozásról, a rendelkezésre álló vízkészletekről, az öntözés helyzetéről, a kártevők, betegségek okozta nehézségekről és a piaci kihívásokról. 

A Dobrev Klára által vezetett szociáldemokrata Árnyékkormány tisztában van azzal, hogy a mezőgazdaság Magyarország számára az egyik elsődleges fontosságú ágazat, melyben fontos, hogy közép- és hosszú távra tervezzünk. Meg kell próbálnunk a külső és belső folyamatokat újragondolni, a klímaváltozás elleni harctól kezdve egészen a műtrágyafüggőség csökkentéséig. Így tehát:

c) Állattenyésztés

Az elmúlt években Magyarország agrárkereskedelmi mérlege folyamatosan romlott. Az elmúlt időszakban a COVID-19 után kialakult gazdasági válság, majd az orosz-ukrán háború által, az ellátási láncokban létrejött zavarok hatalmas kihívás elé állították a vállalkozókat. Sokan a sertés,- a szarvasmarha,- a baromfi-és víziszárnyas-tenyésztők közül a rendkívül magas takarmányárak miatt kilátástalan helyzetbe kerültek, mivel az állattenyésztés értékesítési, felvásárlási árai nem nőttek párhuzamosan. 

A szociáldemokrata Árnyékkormány tisztában van azzal, hogy a magyar állattenyésztés fejlesztése hozzájárul falusi munkahelyek teremtéséhez, a gazdaság fejlődéséhez és az élelmiszer-ellátás biztonságának megőrzéséhez. A fejlesztési területek közé tartoznak az állatjólét, a fenntarthatóság, az egészségügy és a technológiai innováció. 

d) Feldolgozóipar

A mezőgazdasági feldolgozóipar a gazdaság egy fontos szegmense, amely számos iparágat és terméket foglal magában, illetve a vidéki munkahelyteremtés és munkaerő-alkalmazás fontos tartópillére. Az erős mezőgazdasági feldolgozóipar nélkül a magyar mezőgazdaságra félkarú óriásként lehet tekinteni. Súlyos probléma, hogy a feldolgozóiparban és a kereskedelemben nincs jelen a termelői érdekeltség, és az integráció, a szövetkezés is hiányzik. Magyarország híres a jó minőségű tejtermékekről, borokról és húskészítményekről. Ezeket a termékeket pedig exportálják is a meglévő magyar vállalatok a nemzetközi piacokra.

A Dobrev Klára vezette szociáldemokrata Árnyékkormány kiemelten fogja kezelni a magyar feldolgozóipar jövőbeli szerepét, hiszen folyamatos fejlesztése az ország versenyképességét növeli a nemzetközi piacon. Munkahelymegtartó ereje vidéken pedig kiemelten fontossá teszi ezt a szektort. A magyar élelmiszeripar fejlesztése kulcsfontosságú a hazai élelmiszerbiztonság, a gazdasági növekedés és a nemzetközi piaci versenyképesség szempontjából. Így tehát: 

 

 

e) Méhészet

A magyar méhészet hosszú és hagyományos múltra tekint vissza, és ma is jelentős szerepet játszik a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Mindazonáltal rengeteg kihívással néznek szembe nap mint nap a méhészek, amire az Orbán-kormány nem tud valós megoldásokat kínálni. Egyrészt elszálltak a költségek, így az üzemanyag, az energia, a munkaerő drágulása mellett például a tároláshoz használt hordók ára is megugrott, a mézesüveg-kupakok ára pedig megháromszorozódott. Másrészt az EU-ba érkező rossz minőségű, dömping kínai és török import méz, aminek nagy része hamisítvány is volt, megzavarta az árakat és a piacot. 

A szociáldemokrata Árnyékkormány tisztában van azzal, hogy ha a hazai méhészek felhagynak a méhészkedéssel, akkor nemcsak magyar méz nem lesz, de a növények beporzásával is gondok lesznek. A méhek védelme és a fenntartható méhészet megőrzése kulcsfontosságú az élelmiszer-ellátás biztonsága és a környezet megóvása érdekében. Így tehát: 

f) Szőlészet és borászat

A hazai szőlőtermelők joggal érzik úgy, hogy a magyar agrárpolitika teljesen magára hagyta őket az elmúlt évtizedben. A termelési árak növekedése, a szakképzett munkaerő hiánya, a túlbürokratizált szabályozások, az időjárási szélsőségek, például a hőhullámok és a rendkívüli esőzések mind hátrányosan érintik a szőlészeteket és a borászatokat Magyarországon. 

A Dobrev Klára által vezetett szociáldemokrata Árnyékkormány felismerve a szőlőültetvényekkel rendelkező magyar gazdák kihívásait, célul tűzte ki megélhetésük és  borászati hagyományaik megőrzését, hiszen a magyar szőlészet és borászat hagyományokkal, minőségi borokkal és sokszínű borvidékekkel rendelkezik. Ezért:

 

 

VI. Fenntartható és környezetbarát mezőgazdaság

Sajnálatosan, a magyar mezőgazdaság számos olyan területen szembesül problémákkal, amelyek a fenntarthatóságát veszélyeztetik. Legyen szó a talajdegradációról, a túlságosan elterjedt monokultúrás növénytermesztésről, az elavult technológiákról és a talajvízszennyezésről.

A szociáldemokrata Árnyékkormány tisztában van azzal, hogy a fenntartható magyar mezőgazdaság feladata az élelmiszerbiztonság fenntartása, miközben minimalizálja a környezeti hatásokat és a talajdegradációt. Az ökológiai gazdálkodás, a talajvédelem, a vízgazdálkodás és a környezetbarát technológiák alkalmazása lehetővé teszi a mezőgazdaság hosszú távú fenntarthatóságát Magyarországon. Így tehát:

Ahhoz, hogy a joggal elvárható felzárkózás és kiegyenlítés megtörténhessen, elengedhetetlen a mesterséges szembeállítások megszüntetése, egy konszenzuson alapuló vidék- és agrárpolitika meghirdetése. Egyértelművé kell tenni, hogy minden gazdálkodási formának, minden szereplőnek helye van a vidék társadalmában. A fentiek alapján új kiegyezés meghirdetésére van szükség.

Vissza a többi programponthoz

DOLGOZZ DOBREV KLÁRA CSAPATÁBAN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁN!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére