Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

9. Szociális biztonságot!

Az Árnyékkormány szerint az állam felelőssége a kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárok, a gyermekek, az idős honfitársaink és a szegénységben élők megsegítése. Ez erkölcsi, emberi kötelezettségünk! Az emberek állama kiterjedt szociális felelősségének részeként a mindenkori megélhetési minimumhoz igazítja a kikényszeríthető kötelező ellátás szintjét, önálló programokkal csökkenti a lakhatási-, rezsi- és közlekedési szegénységet. Így lesz Magyarország egy igazságosabb, odafigyelőbb ország. 

Az Árnyékkormány legfontosabb vállalásai: 

1. Megerősítjük a szociális védelmet! 

A szociáldemokrata fordulat után újra bevezetünk olyan fontos szociális elemeket, mint pl. az adósságkezelési szolgáltatás vagy a lakásfenntartási támogatás. Bevezetjük a feltételes családi minimáljövedelmet, amely elsősorban a többgyerekes családoknak és az egyedülálló munkanélkülieknek jelentene érezhető segítséget. Az otthonápolást munkaviszonyként ismerjük el, valamint olyan juttatást biztosítunk, amely lehetővé teszi a megélhetést mindenkinek, aki kiszolgáltatott családtagjáról gondoskodik. 

2. Béremelést a szociális ágazatban dolgozóknak! 

Azok, akikre a legnagyobb bajban is számítani lehet, megérdemlik, hogy anyagi és erkölcsi értelemben is megbecsült tagjai legyenek a társadalomnak! Ezért megemeljük a szociális ágazatban dolgozók bérét. Biztosítjuk a szociális szakemberek megfelelő színvonalú képzését. Visszaadjuk az önkormányzatoknak a szociális ellátórendszer államosított intézményeit, de ehhez többletforrásokat biztosítunk a részükre.

3. Egyenlő mércét a szociális szektorban! 

Ma az állami támogatás mértéke egyházi intézmények esetében legalább 1,6-szorosa az önkormányzati fenntartók részére biztosítottnak. Meggyőződésünk, hogy kiszolgáltatott és kiszolgáltatott ember között nincs különbség, ahogy nincs különbség a hősiesen helytálló dolgozók között sem! Ezért a szociális területen is szektorsemlegessé tesszük az állami finanszírozást, szigorú szakmai és pénzügyi ellenőrzés vezetünk be, a visszaéléseket felszámoljuk!

4. Önkormányzati bérlakásokkal a lakhatási válság felszámolásáért!

Ma a megfizethető lakhatás hiánya az egész magyar társadalmat érinti, de különösen sújtja a hajléktalanságból kitörni kívánó embereket. Ezért a szociáldemokrata kormány az önkormányzatokkal szorosan együttműködve jelentősen fejleszteni és bővíteni fogja az önkormányzati bérlakálállományt!  

5. Nagyobb állami felelősségvállalást a hajlaktélanok megmentéséért! 

A fedél nélküliek körében egyre növekszik az időskorúak aránya. A hajléktalanellátás további jelentős problémája, hogy sokan vannak az utcán pszichiátriai betegségben érintettek, akikre a hajléktalanellátó rendszer nincs felkészülve.  A szociáldemokrata kormány senkit nem hagyhat az út szélén, ezért, olyan intézmények létrehozására biztosítunk állami forrást, amelyek célzottan egészségügyi, idősellátási feladatokat látnak el, emellett biztosítjuk a „hagyományos” hajléktalanszállók további működését, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi reintegráció hatékonyabb elősegítésére. 

 

OLVASD EL A TELJES FEJEZETET! 

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére