Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

3. Esélyteremtő közoktatást!

Milyen iskolarendszert akarnak a szociáldemokraták? Olyat, ami esélyteremtő, és mindenki számára elérhető, korszerű tudást biztosít. Olyat, ami a jövőre fókuszáló képességeket fejleszti, amely segít kibontakoztatni a diákok sokoldalú tehetségét. Olyan iskolarendszert, amely minimalizálja az egymástól jelentősen eltérő családi hátterek hatását. A gyermekbarát Magyarországon az iskola nem a társadalmi hátrányokat növelő, hanem az azokat csökkentő intézmény legyen! 

Az Árnyékkormány legfontosabb vállalásai:

1. Gyerek- és diákközpontú oktatás!

Meggyőződésünk, hogy a jövő iskolája gyerek- és diákközpontú, a tanítás minősége mellett kiemelten fókuszál a tanulás eredményességére és hatékonyságára. Feladatunknak tartjuk a diákok túlterhelésének csökkentésével párhuzamosan a problémamegoldó, kritikusan gondolkodó, társadalmi felelősségvállalásra serkentő képességek fejlesztését.

2. Egyenlő feltételek a bölcsődétől az érettségiig!

A kisgyermekkor évei alapvetően meghatározzák a gyermek későbbi iskolai beilleszkedési és tanulási esélyeit és lehetőségeit. Ezért azonos feltételeket biztosítunk minden magyar gyereknek! A tankötelezettséget azonnali hatállyal visszaállítjuk 18 éves korra. Minden gyermeknek biztosítjuk a körzeti általános iskolákba való ingyenes eljutás lehetőségét. Visszaszorítjuk az iskolai szegregációt, mert az iskolának nem növelnie, hanem csökkentenie kell a családi hátterek hatását!

3. Új Nemzeti Alaptantervet, szabad tanykönyvválasztást!

Új Nemzeti Alaptantervet alkotunk, a kötelező óraszámok csökkentése mellett a „ismeretközpontú” oktatás helyett a „kompetenciaalapú” oktatásra-tanulásra helyezzük a hangsúlyt, megteremtjük a szabad tankönyvválasztás feltételeit! Kiemelten támogatjuk a nyelvtanulást; célunk, hogy minden magyar gyermek az általános iskola végéig legalább egy európai idegen nyelvből alapfokú, a középiskola végére pedig legalább egy középfokú nyelvvizsgát tudjon tenni.

4. Sokoldalúan képzett, versenyképes szakemberek!

Oyan szakképzési koncepcióra van szükség, amely az alapkészségek megerősítése mellett képes felszámolni a hátrányos helyzetű tanulók szegregációját. Ennek érdekében megteremtjük a képzési irányok közötti rugalmas átjárás lehetőségét, biztosítani fogjuk a szakmai vizsga után az érettségi és a technikus végzettség együttes megszerzésének lehetőségét, nappali rendszerben is.

5. Érdemben megemelt pedagógusbérek, több forrás az oktatásnak!

A szociáldemokrata fordulat után visszaállítjuk a pedagóguspálya tekintélyét, megállítjuk a már végzett pedagógusok gyors pályaelhagyását. Radikálisan csökkenteni fogjuk a pedagógusok adminisztrációs terheit, a státusztörvény eltörlésével visszaadjuk a pedagógusok közalkalmazotti jogállását. A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetményét legalább 50%-kal megemeljük. Átfogó bérrendezést hajtunk végre a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók körében is. Megszüntetjük a Klebelsberg Központot. Visszaadjuk az iskolák működtetését, az ehhez szükséges forrásokkal együtt azoknak az önkormányzatoknak, amelyek vállalják, hogy visszaveszik az intézmények fenntartását és működtetését. Mindezek után átfogó iskola- és óvodafelújítási és bővítési programot indítunk. Ilyen az esélyteremtő közoktatás!

 

OLVASD EL A TELJES FEJEZETET! 

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére