Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

23. Az emberek államát!

aAz állam működésével kapcsolatos adatok nyilvánossága alapvető közérdek, amely nemcsak a polgárok ellenőrzését biztosítja a közügyek felett, de a közhatalom jó működésének is alapvető garanciája.  Európa szívében, az Európai Magyarországon, az emberek államában az állami szervek nem a hatalom kizárólagos megtartását, hanem az emberek érdekeit, a tömegek hiteles tájékoztatását, a teljes átláthatóságot kell, hogy szolgálják. 

Az Árnyékkormány legfontosabb vállalásai: 

1. Átlátható kormányzást!

Olyan új átláthatósági törvényt és kormányzati eljárásrendet alkotunk, amely széleskörűen tartalmazza a mérlegelés nélkül nyilvánosságra hozandó, illetve a kérésre kiadandó információk és dokumentumok körét. A jogalkotás során a transzparencia a nemzetközi világban ismert legszigorúbb követelményeit vezetjük be.

2. A törvény erejével az igazság kultúrájáért! 

Véget vetünk a következmények nélküli hazudozás korának! Nem elégszünk meg az igazmondás ígéretével, hanem bűncselekménnyé nyilvánítjuk, ha hivatalos ügyben, állami szerveknek szóló beszámolóban, közpénzből fenntartott szervezetek működésével kapcsolatos beszámolóban, önkormányzatokban vagy országgyűlés előtt tett nyilatkozatban bárki a magyar állami élet működésével kapcsolatosan valótlanságot állít vagy valamilyen közérdeklődésre számottartó tényt szándékosan elhallgat. 

3. Erős civil kontrollt! 

A civil szektort autonóm partnerként kezeljük, elismerjünk annak a közjó érdekében végzett tevékenységét és együttműködünk a civil szektorral az ország fejlődése érdekében. Elismerjük és tiszteletben tartjuk a civil szektor függetlenségét. Ennek érdekében hatályon kívül helyezzük a civil szervezetek munkáját korlátozó törvényeket és a civil szervezetek bevonásával a nemzetközi szerződések és jó gyakorlatok figyelembevételével új civil kódexet alkotunk. 

4. Közvetlen részvételt a döntésekben! 

Létrehozzuk a helyi egyeztetési folyamatok kötelező rendszerét, amely biztosítja a helyi közösségek részvételét az őket érintő folyamatokban. Minden olyan beruházás esetén, amely a környezeti elemekre jelentős hatással van, kötelezően tájékoztatni kell az érintett lakosságot és lehetővé kell tenni, hogy a lakosság szabadon elmondhassa a véleményét a beruházással kapcsolatban.

5. Független, hiteles közmédiát az adófizetők pénzéből! 

Új médiatörvény alkotunk, amely sajtószabadságot védi, elsősorban a mindenkori hatalom túlkapásaival szemben. Újjászervezzük a közszolgálati médiát, teljes függetlenséget és pártatlanságot biztosítunk, a közszolgálati média feladatává a pártatlan tájékoztatást és a kulturális tartalmak közvetítését tesszük. Helyreállítjuk a Magyar Távirati Iroda önállóságát és egy megfelelő állománnyal rendelkező, független hírügynökséget hozunk létre. 

 

OLVASD EL A TELJES FEJEZETET! 

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére