Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

22. Törvény előtti egyenlőséget!

Valljuk, a fideszes Alaptörvény nem felel meg a minden demokratikus állam alkotmányával szemben fennálló alapvető követelménynek, hogy a lehető legszélesebb társadalmi egyetértésen alapuljon. Az orbáni jogalkotás elsődleges célja a mostani rendszer hatalmának fenntartása és a kormánypárttal sorsszövetségben álló szűk üzleti kör közpénzekből való gyarapítása. A szociáldemokrata fordulat után mindezzel leszámolunk és az Európai Magyarország újra jogállam lesz!

Az Árnyékkormány legfontosabb vállalásai:

1. Új Alkotmányt!

Magyarország számára olyan alkotmány elfogadását készítjük elő, amely ideológiai, hitbéli kérdésekben semleges, és amely az államszervezet működésének és az állampolgárok alapvető jogainak a legfontosabb kérdéseit szabályozza. Ennek során minden erőnkkel törekedni fogunk a lehető legszélesebb társadalmi konszenzus elérésére. Az alkotmányt a magyar nép népszavazás útján hagyja majd.

2. Független igazságszolgáltatást! Európai Ügyészséget! 

A bíróságok feletti kormányzati befolyást lehetővé tevő Országos Bírósági Hivatalt azonnal megszüntetjük.  Az ügyészséget mentesítjük mindenfajta pártbefolyás alól. Ennek megerősítése és garantálása érdekében az új kormány egyik első intézkedése az lesz, hogy Magyarország belép az Európai Ügyészségbe.

3. Döntsenek az esküdtek!

A korrupciós bűncselekmények és a hivatali bűncselekmények esetében visszaadjuk az igazságszolgáltatás alapvető elemének, a „bűnös-nem bűnös” kérdés eldöntésének a jogát a magyar állampolgároknak. Amikor egy ország állampolgárai alkotta, kiválasztott testület dönt a bűnösség vagy ártatlanság kérdéseiről, azt esküdtbíráskodásnak nevezik, amelyet  számos európai uniós országban ma is alkalmaznak, így ennek Magyarországon sem lesz akadálya!

4. Vádalkukkal a fideszes maffiállam felszámolásáért!

Megítélésünk szerint a „maffiajellegű” bűncselekmények esetében nagyobb érdek fűződik a bűncselekmény-sorozat teljes mélységben történő felderítéséhez és bizonyításához, mint minden egyes szereplő elítéléséhez. A jelenlegi nyomozási alku intézményét a valódi vádalku intézményével váltjuk fel annak érdekében, hogy a bűnszervezetekben elkövetett bűncselekmények felderítése esetén a bűnszervezet „fejét” legyünk képesek bíró elé vinni.

5. Tisztességes végrehajtást! 

A végrehajtást újra állami feladattá tesszük. A végrehajtás részletes szabályainak a kialakítása során fokozott figyelmet fogunk fordítani arra, hogy a visszaéléseknek elejét vegyük, ugyanakkor kielégítsük a mind hitelezői, mind adósi érdeket, hogy a végrehajtás alá vett vagyontárgyak értékesítése során a piaci árat érjék el. 

 

OLVASD EL A TELJES FEJEZETET! 

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére