Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

16. Tudásalapú társadalmat!

Magyarország bajban van, az oktatási rendszer, a szakképzés és továbbképzés romokban. Az Árnyékkormány meggyőződése, hogy csak egy esélyteremtő, korszerű közoktatás és szakképzés alapozhatja meg a 21. század új kihívásaira adott sikeres válaszokat a fejlődő Magyarországon. Ezekre alapulhat olyan felsőoktatás, kutatási és innovációs rendszer, és digitális stratégia, amely a század nyertesévé teszi hazánkat. 

Az Árnyékkormány legfontosabb vállalásai: 

1. Ingyenes első diplomát!

Minden hallgató számára biztosítjuk az államilag finanszírozott ingyenes első alapképzést. Olyan támogatási és ösztöndíjrendszert dolgozunk ki, amely anyagi helyzettől függetlenül mindenkinek megadja a felsőoktatásban való továbbtanulás lehetőségét. A „röghöz kötés” intézménye elfogadhatatlan, ezért azonnal el fogjuk törölni a hallgatói szerződések rendszerét, a megkötött szerződéseket pedig semmisnek nyilvánítjuk. Célunk, hogy 2030-ra elérjük, hogy a 25 és 34 év közötti magyar társadalom legalább 45 százaléka rendelkezzen felsőfokú diplomával.

2. Kiszabadítjuk az egyetemeket a Fidesz karmaiból! 

A felsőoktatási intézményeket és velük együtt az egyetemi vagyont újra közfelügyelet alá vonjuk. Jelentősen növelni fogjuk a felsőoktatás költségvetési finanszírozását. Megszüntetünk minden olyan okot, ami a magyar felsőoktatás szereplőit kizárhatja a nemzetközi hallgatói és oktatói-kutatói programokból. Véget vetünk az egyházi felsőoktatási intézmények és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételezett helyzetének. 

3. Lehetőséget az élethosszig tanulásra! 

A tankötelezettségi korhatár 18 évre való visszaemelésével egyidőben, nagy létszámú képzési programokat indítunk az általános iskolát be nem fejező, illetve a szakképzettséget vagy érettségit nem szerzett fiatal felnőttek számára. A hátrányos helyzetű, leszakadó régiókban élő felnőttek számára is megteremtjük a nyelvoktatásban való részvétel lehetőségét. A digitális analfabetizmus felszámolása érdekében képzést biztosítunk minden településen és korosztályban. 

4. Vegyük végre komolyan a mesterséges intelligenciát!

A mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a robotizáció korunk egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi kihívása. Azonnali és összetett intézkedéssorozatot indítunk el, amelynek része többek között egy Mesterséges Intelligencia Ügynökség felállítása, minden minisztériumban felállítunk egy a mesterséges intelligenciával foglalkozó szervezeti egységet.  Rendkívüli fontosságot tulajdonítunk az álhírek és a dezinformáció felismeréséhez szükséges készségek oktatásának.  

5. Több pénzt, nagyobb szabadságot a tudománynak!

A kormányváltás után a GDP 1,8 százalékát kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítjuk. Megújítjuk és bővítjük a kutatási infrastruktúrát, növeljük ennek kihasználtságát. Olyan tudományos életet teremtünk, amelyet nem a pártpolitikai hovatartozás határoz meg és amelyben a magyar tudósok érdemeik alapján tudnak érvényesülni. 

 

OLVASD EL A TELJES FEJEZETET! 

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére