Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

25. Erős helyi közösségeket!

A szociáldemokrata Árnyékkormány vallja, hogy az emberek érdekében hatékonyan működő állam, az emberekre vigyázó társadalom elképzelhetetlen erős, jól működő önkormányzati rendszer nélkül. Az önkormányzatok a polgárokhoz legközelebb lévő közhatalmi szervezetek, így náluk jelentkeznek legközvetlenebbül a problémák, ők állnak a védelem és gondoskodás első vonalában. A jól működő önkormányzatiság az állampolgárok számára számos előnyt jelent majd az Európai Magyarország hétköznapjaiban.

Az Árnyékkormány legfontosabb vállalásai: 

  1.     Önkormányzati autonómiát!

A szociáldemokrata kormány jelentősen növelni fogja az önkormányzatok autonómiáját. Helyre kell állítani az önkormányzatok demokratikus szerepét, hogy kellő súlyt képezzenek a hatalommegosztás rendszerében, és hogy betölthessék feladatukat a helyi közösségek integrálásában, a társadalmi, települési és térségi felzárkóztatásban és az igazságtalan különbségek kiegyenlítésében. 

  1.     Erős önkormányzatok valódi jogkörökkel! 

Ismét a települési önkormányzatok feladatává teszünk minden olyan szolgáltatást, amit a polgárok itt érhetnek el a legjobban. Az önkormányzatok településtervezési, településrendezési és építésszabályozási hatásköreit visszaadjuk. Szintén visszaadjuk a beruházások feletti rendelkezés teljes jogát. Az ivóvízellátást, a szennyvízkezelést és a hulladékgyűjtést- és szállítást a helyi önkormányzatok fennhatósága alá rendeljük, mint helyi közszolgáltatásokat. 

  1.     Hatékonyabb közoktatási rendszert! 

Azon településeknek, amelyek ezt kérik és képesek garanciákat vállalni, visszaadjuk az alapfokú és középfokú oktatási intézmények működtetését. Az alapfokú oktatásért az önkormányzatok, a középfokú oktatásért Budapest Főváros Önkormányzata és a megyei önkormányzatok felelnek majd.

  1.     Felelős önkormányzatokat a bajban lévők megsegítésére! 

A hatékony betegellátás érdekében városi kórházak működtetése és az alapellátási rendszer is települési kézben marad. Célzott támogatásokkal segíteni fogjuk a járóbeteg-szakellátás fejlesztését helyi szinten. Ösztönözzük helyi szinten a gyermekvédelmi, idősellátó intézmények önálló vagy társulásban megvalósuló működtetését. 

  1.     Több pénzt az önkormányzatoknak! 

Olyan arányos, kiszámítható és átlátható finanszírozási hátteret teremtünk az önkormányzatok számára, amely biztosítja a működést, a vállalt pluszfeladatok és közszolgáltatások jó színvonalon történő ellátását, ugyanakkor megköveteli a hatékony működést. Megtartjuk az önkormányzatok adókivetési jogát, igazságosabbá tesszük a helyi iparűzési adó rendszerét, csökkentjük a szolidaritási hozzájárulás nagyvárosok szempontjából igazságtalan mértékét.  

 

OLVASD EL A TELJES FEJEZETET! 

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére